Önleyici

Enfeksiyonlara, hastalıklara ya da kazalara karşı önlem alınması

Preventive

Preventing infections, diseases or accidents.