Respect

Feeling appreciation for a person. If you respect another person, his/her feelings and opinions are important to you

Respekt

En følelse av å bli verdsatt av en annen person. Når en person respekterer en annen person, er følelsen og meningen til den andre personen viktig for ham/henne.