Bakteri

Vücudunuza girdiğinde sizi hasta edebilen küçük organizma. Çoğul: Bakteriler.

Bacterium

Small organism that can make you sick when it enters your body. Plural: bacteria.