Zanzu.no web sitesi, Alman web sayfası zanzu.de üzerindeki içerik temel alınarak Norveç Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir.

Müdürlük, Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Bakanlığı altında faaliyet gösteren bir yürütme kurumu ve profesyonel otoritedir. Sağlık Genel Müdürlüğü, hizmetler, sektörler ve idari seviyeler üzerinden yapılan hedefli aktiviteler ile vatandaşların ve toplumun sağlığını geliştirecektir. Müdürlük, bir yürütme kurumu, bir düzenleyici otorite ve sağlık politikası alanlarında uygulama mercii olarak görevi nedeniyle bunu yapar. 

Zanzu’nun Norveç versiyonu diğer yürütme kurumları, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile işbirliği içerisinde geliştirilmiştir:

“zanzu.no” adresi, hem uluslararası hem de Norveç içerisinde cinsel ve üreme sağlığı ve hakları konusunda bilgi sağlamayı ve teşvik etmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olan “Sex og Politikk” tarafından Sağlık Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Zanzu kavramı ilk olarak Alman Federal Sağlık Eğitim Merkezi tarafından "Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung" (BZgA)ve Flaman Cinsel Sağlık Uzmanlık Merkezi Sensoatarafından geliştirilmiştir. Bu gelişme, AB Sağlık Programı kapsamında AB fonları tarafından finanse edilmiştir.

Günümüzde, Zanzu’nun Alman, Belçika, Hollanda ve Norveç versiyonları mevcuttur. Bu web sayfalarındaki içerikler, farklı ülkelerdeki değişik haklar ve kanunları yansıtacak şekilde değişiklik gösterebilir. Norveç Sağlık Genel Müdürlüğü sadece Norveççe olan sitedeki içerikten sorumludur. 

Sözlük ve çeviriler

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım