Dışkı

İnsanların tuvalete gittiklerinde anüs yoluyla vücutlarından attıkları katı atık maddeler.

Faeces

The solid excretion which people expel from their bodies through the anus when they go to the toilet.