Döllenme

Bir sperm hücresinin yumurta hücresine girmesiyle meydana gelir. Döllenen yumurta hücresi, gelişerek bir bebeğe dönüşebilir.

Fertilization

Occurs when a sperm cell joins with the egg cell. The fertilized egg cell can grow into a baby.