Sore

Bulge on the skin. A sore has a soft core with yellowish liquid (pus) inside. It is caused by an infection.

Verkende sår

Forhøyning på huden. Et verkende sår har en myk kjerne med gulaktig væske (puss) som skyldes en infeksjon.