Infeksjon

En infeksjon oppstår når en mikroorganisme kommer inn i kroppen og forårsaker skade. En mikroorganisme kan være et virus, en parasitt, en sopp eller en bakterie.

Infection

Infection occurs when a germ enters the body and causes damage. A germ can be a virus, parasite, fungus or bacterium.

Hvordan bruke denne siden?