Virus

Very small particle that can invade the body. It multiplies easily in the cells in the body. A virus can cause infections and diseases.

Virus

Svært små mikroorganismer som kan trenge inn i kroppen. De formerer seg raskt i kroppens celler. Et virus kan forårsake infeksjoner og sykdommer.