Om Zanzu-prosjektet

Innvandrere som er relativt nye i Norge, som arbeidsinnvandrere og flyktninger, mangler ofte nødvendige språkkunnskaper og kjennskap til det norske samfunnet og helsevesenet.

Tilgang til informasjon om seksuell og reproduktiv helse kan være begrenset i hjemlandet, og er ofte ikke en del av skoleutdannelsen. Dette kan føre til bekymringer og usikkerhet.

Sentralt i den norske strategien for seksuell helse er å øke nivået av helsekompetanse for å opprettholde, beskytte og forbedre seksuell og reproduktiv helse i alle befolkningsgrupper. Målet med Zanzu er å tilby omfattende og lett tilgjengelig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for innvandrerbefolkningen. Målsetningen er å øke lesernes seksuelle autonomi, helse og velvære. 

Portalen ble først utviklet av tyske helsemyndigheter i samarbeid med den frivillige, belgiske ikke-statlige organisasjonen Sensoa, og støttes av et nasjonalt og internasjonalt fagråd der blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO) er med. Tilpasninger av innholdet til norske forhold og utvikling av en norsk nettside er gjort av Helsedirektoratet

Zanzu – en oversikt

Zanzu tilbyr enkel og oversiktlig informasjon om seksuell og reproduktiv helse på 7 språk og gjør det enklere å snakke om disse temaene, for eksempel innenfor rammene av rådgivning. På den måten kan personer som ikke har bodd så lenge i Norge, få diskré og direkte tilgang til kunnskap om kroppen, familieplanlegging og graviditet, prevensjon, forhold og følelser, hiv og seksuelt overførbare infeksjoner og seksualitet samt informasjon om temarelevante rettigheter og lover i Norge. Zanzu tilbyr rådgivningstjenester og konkret hjelp til leger som gir rådgivning i hverdagen. Per i dag tilbyr vi informasjon på følgende språk:

Slik bruker du denne nettsiden

Loading Video...

Opprett et ZANZU-bokmerke på startskjermen på telefonen eller nettbrettet ditt.

Android

  1. Besøk zanzu.no, og klikk på kontekstmenyen med de tre punktene øverst til høyre på skjermen.
  2. Klikk på “Legg til på startskjermen”.
  3. Koblingen til zanzu.no vises da direkte på startskjermen blant de andre appene.
Besøk zanzu.de, og klikk på kontekstmenyen med de tre punktene øverst til høyre på skjermen.
Klikk på “Legg til på startskjermen”.
Koblingen til zanzu.de vises da direkte på startskjermen blant de andre appene.

iOS

  1. Besøk zanzu.no, og klikk på deleikonet.
  2. Klikk på “Legg til på startskjermen”.
  3. Koblingen til zanzu.no vises da direkte på startskjermen.
Besøk zanzu.de, og klikk på deleikonet.
Klikk på “Legg til på startskjermen”.
Koblingen til zanzu.de vises da direkte på startskjermen.

Ordbok og oversettelser

Hvordan bruke denne siden?