Vaccine

A vaccine prevents you from getting certain infections, such as HPV. You are given a vaccine by a health professional.

Vaksine

En vaksine hindrer at man får bestemte infeksjoner, som for eksempel HPV. Det er helsepersonell som setter vaksiner.