Adopsjon

En prosess der en person blir juridisk forelder til en annen persons barn.

Adoption

Process which makes you the legal parent of somebody else's child.