Diaré

Tynn, vannaktig avføring. Dersom du har diare, må du oftere på do enn vanlig.

Diarrhoea

Thin watery faeces. If you have diarrhoea you have to go to the toilet more often than usual.

Hvordan bruke denne siden?