Hygiene

Hygiene betyr å holde kroppen ren. God hygiene reduserer faren for sykdom.

Hygiene

Hygiene means keeping the body clean. It reduces the risk of becoming ill.

Hvordan bruke denne siden?