Buuryo

Waa maqaarka ku dahaadhan dhalfada (afka) guska. Waxaa qariya dhalfada buuryada. Raga la guday waxaa laga gooyay buuryada.

Foreskin

The piece of skin that surrounds the glans (end) of the penis. The foreskin protects the glans. Circumcised men have had their foreskin removed.