Macluumaadka guud

Su'aalaha, faalooyinka iyo talooyinka ku saabsan Zanzu.no waxaad la xidhiidhi kartaa:
postmottak@helsedir.no (hasoo dirin macluumaadka shakhsi aahaneed ama xasaasiga ah).

Ku calaamadi macluumaadka "Zanzu". 

Macluumaadka saxaafada

Wariyayaasha iyo saxaafadu waxay la xidhiidhi kartaa xafiiska saxaafada.

Macluumaadka shakhsi ahaaneed

Hadi aad qabto wax su'aalo ah oo shakhsi ahaaneed oo ku saabsan macduuca laga hadlay ee websaytan, waxaad la xidhiidhi kartaa adeega latalinta.

Qaamuuska iyo turjumaada

Ma waxaad doon doonaysaa caawimo? Ka hel qof khibrad u leh cafimaad.

Caawimo