Makaanka

Waa xubin ku taala caloosha haweeneyda oo ilmuhu uu ku koro.

Uterus

Organ in a woman's belly in which a foetus can grow.