Nidaamka difaaca

Nidaamka dabiiciga ah ee jidhku iskaga difaaco fayrusyada, baakteeriyada, baarasaytyada iyo fanguska.

Immune system

The natural system which defends the body against viruses, bacteria, parasites and fungi.