Gender

Gender is the understanding a community has of what it means to have a particular gender. The gender is given by things like the expectations a community has to how (for example) a man or a woman should behave (gender roles), as well as beliefs and ideas about what the physical characteristics of the different genders are or what is typical of the different genders.

Sosialt kjønn

Sosialt kjønn er den forståelsen et samfunn har av hva det vil si å ha et bestemt kjønn. Det sosiale kjønnet utgjøres blant annet av forventninger til hvordan f.eks. menn og kvinner skal oppføre seg (kjønnsroller), i tillegg til oppfatninger og ideer om hvilke fysiske kjennetegn ulike kjønn har og hva som er typisk for de ulike kjønnene.