Biologisk kjønn

En persons biologiske kjønn er gitt av biologiske faktorer som ytre og indre kjønnsorganer, kromosomer og kjønnshormoner.

Biological sex

A person's biological sex is given by biological traits like external and internal genitalia, chromosomes and hormones.

Hvordan bruke denne siden?