Biyolojik cinsiyet

Bir kişinin biyolojik cinsiyeti dış ve iç üreme organları, kromozomlar ve hormonlar gibi biyolojik özellikleri tarafından verilir.

Biological sex

A person's biological sex is given by biological traits like external and internal genitalia, chromosomes and hormones.