Biological sex

A person's biological sex is given by biological traits like external and internal genitalia, chromosomes and hormones.

Biologisk kjønn

En persons biologiske kjønn er gitt av biologiske faktorer som ytre og indre kjønnsorganer, kromosomer og kjønnshormoner.