Sexual desire

The feeling that you would like to have sex. Someone can feel sexual desire without visibly being sexually aroused.

Seksuell lyst

Følelsen av at man gjerne vil ha sex. Man kjenner seksuell lyst uten å være synlig seksuelt opphisset.