Sexualized violence

Sexualized violence is when someone uses sexualized words and actions as a way to humiliate you. This person disrespects your boundaries in order to feel more powerful. In Norway, sexualized violence is punishable by law.

Seksualisert vold

Seksualisert vold betyr at noen bruker seksualiserte ord eller handlinger for å nedverdige deg. Denne personen krenker grensene dine for å føle at han/hun har mer makt. Dette er en straffbar handling i Norge.