Medisiner

Middel som kurerer infeksjon eller sykdom. Antibiotika er et eksempel på medisin.

Medicine

Means of curing an infection or a disease. Antibiotics for example are medicines.

Hvordan bruke denne siden?