Smitte

Det å gi en sykdom (infeksjon) videre til en annen person, for eksempel ved seksuell kontakt.

To infect

To pass on a disease (infection) to someone, for example through sexual contact.

Hvordan bruke denne siden?