Farmasi

Waa tukaanka aad ka iibsan karto dawooyinka.

Pharmacy

Shop where you can buy medicines.