داروخانه

فروشگاهی که می توانید از آنجا دارو یا محصولات بهداشتی را خریداری کنید.

Pharmacy

Shop where you can buy medicines.