Doktor

Hasta insanları iyileştirmesi amacıyla eğitilmiş kişi. Doktorlar reçete yazabilir Doktor, erkek ya da kadın olabilir. cinsellik, gebelik ve gebeliği önleme gibi konuları bir doktor ile konuşabilirsiniz. Bir doktor, sizin ona anlattıklarınızı bir başkası ile paylaşamaz. Bu, gizli (mahrem) bilgidir.

Doctor

Someone who is trained to cure sick people. Doctors can prescribe medicines. A doctor may be a man or a woman. You can talk with a doctor about sexuality, contraception and pregnancy. A doctor is not allowed to tell others what you told him or her. That is confidential (secret) information.