Doctor

Someone who is trained to cure sick people. Doctors can prescribe medicines. A doctor may be a man or a woman. You can talk with a doctor about sexuality, contraception and pregnancy. A doctor is not allowed to tell others what you told him or her. That is confidential (secret) information.

Lege

En person som er utdannet til å hjelpe syke mennesker. Leger kan skrive ut medisin. Både menn og kvinner kan være leger. Du kan snakke med legen om seksualitet, prevensjon og graviditet. En lege kan ikke fortelle andre hva du har sagt til ham/henne. Det er fortrolig (hemmelig) informasjon.