Düşük

Döllenme ya da döllenmiş yumurtanın rahime yerleşmesindeki temel bir bozukluktan dolayı embriyonun sağ kalma yeteneği olmadığında hamilelik bazen sona erer. Fetüs ölür. Fetüsün neden öldüğü çoğunlukla bilinmez. Düşük sırasındaki fetüs, ölü doğuma göre daha az gelişmiştir.

Miscarriage

Sometimes, a pregnancy ends due to a fundamental problem with fertilization or implatation as the embryo is not able to survive. The foetus dies. Often no one knows why the foetus died. In a miscarriage, the foetus is less well developed than in a stillbirth.