Swab

A sample taken by the doctor with a small cotton swab or a small brush to detect STIs or bacterial infections. The swab is sent to a lab for analysis.

Prøve

En prøve som legen tar med en liten vattpinne eller en liten børste for å undersøke om du har seksuelt overførbare sykdommer eller bakterielle infeksjoner. Prøven sendes til analyse på et laboratorium.