Bifili

Å bli emosjonelt og/eller seksuelt tiltrukket av både menn og kvinner. 

Bisexuality

Feeling emotionally and/or sexually attracted to both men and women.

Hvordan bruke denne siden?