Diskriminering

Forskjellsbehandling av personer på grunn av for eksempel hudfarge, kjønn eller seksuell orientering eller fordi de er hivpositive. Diskriminering er straffbart i de fleste land.

Discrimination

Treating people differently, for example because they have another skin colour, sex or sexual orientation, or have HIV. Discrimination is forbidden by law in most countries.

Hvordan bruke denne siden?