Svangerskapsavbrudd

Selvbestemt abort, for eksempel hvis morens liv trues av graviditeten, eller hvis mor ikke ønsker graviditeten. Dersom moren ikke ønsker å gå gjennom graviditeten, er abort tillatt i de fleste europeiske land opptil 12 uker etter befruktning.

Abortion

Deliberate termination of a pregnancy, for instance if the pregnancy threatens the woman's life or the woman does not want the pregnancy. In the case the woman does not want the pregnancy, abortion is allowed up to 12 weeks after fertilization in most European countries.

Hvordan bruke denne siden?