Igła (do zastrzyków)

Niewielka metalowa rurka zaostrzona na jednym końcu, która wykorzystywana jest w celu wstrzykiwania płynu do organizmu.

Hypodermic needle

Small metal tube with a sharp point which is used to inject a fluid into the body.