Orientacja seksualna

Jeżeli mężczyzna czuje pociąg seksualny i / lub emocjonalny do kobiet, wówczas jest on heteroseksualny. Jeżeli kobieta czuje pociąg seksualny i / lub emocjonalny do mężczyzn, wówczas ona również jest heteroseksualna. Jeżeli mężczyzna czuje pociąg seksualny i / lub emocjonalny do mężczyzn, wówczas jest on gejem (osobą homoseksualną). Jeżeli kobieta czuje pociąg seksualny i / lub emocjonalny do kobiet, wówczas jest ona lesbijką, czyli osobą homoseksualną. Niektórzy ludzie odczuwają pociąg seksualny i / lub emocjonalny do kobiet i do mężczyzn i są wtedy osobami biseksualnymi.

Sexual orientation

When a man feels sexually and / or emotionally attracted to women, he is heterosexual. When a woman feels sexually and / or emotionally attracted to men, she is also heterosexual. When a man is sexually and / or emotionally attracted to men, he is gay (homosexual). If a woman feels sexually and / or emotionally attracted to women, she is lesbian or homosexual. Some people feel sexually and / or emotionally attracted to women and men, and are thus bisexual.