Prawo

Zasady określające, w jaki sposób można postępować, a w jaki nie. Każdy kraj posiada inne prawo. Łamiąc prawo, ryzykujemy, iż zostaniemy poddani karze (pieniężnej lub nawet pozbawienia wolności).

Law

Rules which decide what you may and may not do. Every country has different laws. If you break the law, you may be punished (you may have to pay money or even go to prison).