Profilaktyka

Zapobieganie infekcjom, zachorowaniom lub wypadkom.

Preventive

Preventing infections, diseases or accidents.