Qabida HIV

Qabida HIV waxay ka dhigan tahay in uu qofku qabo HIV. Qofka qaba HIV waxa uu sidaa fayruska HIV.

HIV-positive

HIV-positive means that a person has HIV. An HIV-positive person is a carrier of the HIV-virus.