Ugxaanta

Waa unuga jidhka haweeneyda ee unugyada beedku ay ku jiraan. Haweeneydu waxay leedahay 2 ugxaan. Ugxaanta waxaa xidhiidhiya tuunbooyinka ugxaan-sidayaasha, taas oo ilaa dhereran makaanka.

Ovary

Organ in a woman's body in which egg cells ripen. A woman has 2 ovaries. The ovaries are connected to the fallopian tubes, which lead to the uterus.