Namus

Her toplumun namusun ne olduğu konusunda farklı bir görüşü vardır. Namus, genelde bir insanın toplum tarafından kabul edilmesi ve değer görmesiyle yakından bağlantılıdır. Genelde bir kişinin toplum tarafından kabul edilmesi ve değer görmesi, ondan beklenen belli davranışları göstermesine bağlıdır.

Honour

Every society has a different opinion about what honour is. Honour is often closely linked to the fact that a person is recognized and valued in society. The recognition and value of a person is often associated with the expectation of certain behaviours.