Heterofili

Heterofili betyr at man føler seg emosjonelt og/eller seksuelt tiltrukket av mennesker av et annet kjønn. Menn føler seg tiltrukket av kvinner og kvinner av menn.

Heterosexuality

Heterosexuality means being emotionally and sexually attracted to people of the other sex. Men feel attracted to women and women to men.

Hvordan bruke denne siden?