Stimulere noen med tungen

Berøre noen med tungen og bevege tungen over huden på et annet menneske.

Stimulating someone with the tongue

To touch someone with your tongue, moving your tongue across their skin.

Hvordan bruke denne siden?