Niewierność

Odbycie stosunku płciowego z inną osobą pomimo pozostawania w związku ze swoim partnerem. Niewierność jest definiowana różnie w każdym związku. Każda para ustala, jakie kontakty formy kontaktu są dozwolone, a jakie nie.

Infidelity

Having sexual contact with others contrary to the agreement you have with your partner. Infidelity is defined differently in every relationship. Every couple decides which contacts are possible and which are not.