Caafimaadka

Dareemida badqab jidh, maskaxeed iyo bulsho oo deegaankaaga ah. Caafimaadku wuu ka badan yahay in aan la xanuunsan oo kaliya.

Health

Feeling physically, mentally and socially well in your environment. Health is more than just not being ill.