Gus

Xubinta taranka ragga. Guska waxa loo isticmaalo galmada (biyuhu ka yimaadaan) iyo in lagu kaajo.

Penis

Male sexual organ. The penis is used for sex (ejaculation) and to urinate.