Legevakt

Legevakten tilbyr medisinsk hjelp som ikke kan vente når kontoret til fastlegen er stengt. Det kan være hvis man har skadet seg, blitt plutselig syk eller vært utsatt for vold eller overgrep. Legevakten kan også gi hjelp hvis man er på reise eller ferie, og derfor ikke kan gå til fastlegen.

Out-of-hours medical service

The out-of-hours medical service offers medical assistance that cannot wait when the GPs office is closed. For instance: in case of injury, if one suddenly becomes ill or if one is a victim of violence or abuse. The out-of-hours medical service also offers assistance if one is travelling or on vacation, and therefore cannot visit the general practitioner

Hvordan bruke denne siden?