ኤችኣይቪ

ኤችኣይቪ ብወሲባዊ ርክብ፣ ስሪንጋ ብሓባር ብምጥቃም ከምኡድማ ኣብ እዋን ሕርሲ ወይ ጡብ ምጥባው ካብ ኣደ ናብ ቆልዓ ክሓልፍ ይኽእል። መብዛሕትኦም ሰባት ኤችኣይቪ ተታሒዞም እናሃለዉ ንነዊሕ ዓመታት ምልክት ኣይረኣዮምን። ወሲብ ክትገብር እንከለኻ ኮንደም ምጥቃም ረኽሲ ይከላኽል። ዕዉት ሕክምና ዝተገብረለን ጥኑሳት ኣንስቲ ኣብ እዋን ሕርሲ ኤችኣይቪ ናብ ቆልዓአን ናይ ምትሕልላፍ ስግኣተ-ሓደጋአን ኣዝዩ ትሑት እዩ። ኤችኣይቪ ብቫይረስ እዩ ዝመጽእ። ኤችኣይቪ ክፍወስ ኣይክእልን ከምኡድማ ክታበት የብሉን። ኣፋውስ እቲ ኤችኣይቪ ቫይረስ ኣብ ዘለዎ ተደሪቱ ክተርፍ ንምግባር ይጠቕሙ።

HIV

HIV can be transmitted sexually, by sharing syringes and transmitted from mother to child during childbirth and breastfeeding. Most people have no symptoms for many years upon contracting HIV. Using a condom when having sex protects against the infection. Pregnant women on successful treatment have very low risk of infecting their child with HIV during childbirth. HIV is caused by a virus. There is no vaccine or cure against HIV. Medication helps to keep the HIV virus at bay.