Baskı

Şiddet veya tehdit yoluyla ya da bir yetişkinin çocuk üzerinde sahip olduğu gibi birileri üzerinde yüksek düzeyde etki ya da güce sahip olduğu için birisini bir şeyler yapmaya ya da yaşamaya zorlamak.

Coercion

Forcing someone to do or undergo something, for example by violence or threats or because you have a lot of influence or power over them, such as the power an adult may have over a child.